Ochrana osobních údajů a bezpečnost dat

V pizzerii Sansevero klademe velký důraz na ochranu osobních údajů našich zákazníků a návštěvníků webových stránek. Zavazujeme se chránit vaši soukromí a zajistit, že osobní informace získané prostřednictvím našeho webu budou využívány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a pravidly GDPR. Naše zásady zpracování osobních údajů jsou transparentní a srozumitelné a poskytujeme vám plnou kontrolu nad vašimi daty. Máte právo požadovat přístup k svým osobním datům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Také můžete vznést námitku proti zpracování nebo požadovat přenositelnost údajů.

Dále se zavazujeme, že technické a organizační opatření přijatá k ochraně vašich osobních údajů jsou přiměřená a zabezpečí nejvyšší možnou úroveň ochrany. Vaše data jsou chráněna proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, znehodnocení či jakékoliv jiné nezákonné manipulaci. Zabezpečujeme pravidelné revizní kontroly našich systémů a procesů, abychom udrželi vysoký standard ochrany dat. Informace o našich zákaznících jsou shromažďovány a zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu, a to vždy s jasným a zákonným účelem. Všechny osobní údaje jsou zpracovávány u nás v České republice s patřičným respektem k vaší soukromosti a jsou uchovávány v bezpečném prostředí dle platných právních předpisů.

  • 0 Komentáře
Napsat komentář