Úvodní ustanovení

Vítáme Vás na webových stránkách pizzeriasansevero.cz. Tento dokument 'Podmínky užívání' (dále jen 'Podmínky') stanovuje právní rámec vztahu mezi provozovatelem webu, panem Jakubem Šimánkem (dále jen 'provozovatel'), a uživateli těchto stránek. Provozovatel sídlí na adrese Klatovská 200, 301 00 Plzeň, Česká republika. Vaše používání webu pizzeriasansevero.cz je podmíněno souhlasem s těmito Podmínkami, které jsou závazné pro všechny uživatele. Prosíme, pečlivě si přečtěte tyto Podmínky, než začnete web používat. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, máte možnost web nepoužívat.

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel se zavazuje poskytovat uživatelům přístup k informacím, receptům a tipům na vaření umístěným na webu pizzeriasansevero.cz. Provozovatel má právo kdykoliv aktualizovat, měnit či odstraňovat obsah webu bez předchozího upozornění uživatelům. Také si provozovatel vyhrazuje právo kdykoliv ukončit činnost webu nebo omezit přístup k některým jeho částem. Provozovatel dále zodpovídá za to, že informace zveřejněné na webu jsou pravdivé, aktuální a nenarušují práva třetích stran. V případě, že dojde k porušení práv třetích stran či zákonů, je provozovatel povinen takovou situaci řešit v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel webu je povinen používat web pizzeriasansevero.cz v souladu s těmito Podmínkami, platnými právními předpisy a dobrými mravy. Uživatel se zavazuje, že nebude web využívat k šíření obsahu, který by mohl být považován za nezákonný, urážlivý, rasistický, xenofobní, pornografický či jinak škodlivý. Uživatel také nesmí provádět činnosti, které by mohly web poškodit, přetěžovat nebo omezovat jeho funkčnost. Veškerý obsah zveřejněný na webu je chráněn autorským právem a nemůže být bez předchozího písemného souhlasu provozovatele kopírován, rozmnožován či jinak šířen.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel webu pizzeriasansevero.cz ctí práva uživatelů na ochranu jejich osobních údajů. Veškeré informace shromažďované během používání webu jsou zpracovávány v souladu s platným zákonem o ochraně osobních údajů a obecným nařízením EU (GDPR). Uživatel má právo vědět, jaké osobní údaje jsou o něm shromažďovány, a má právo na jejich opravu nebo vymazání. Provozovatel se zavazuje, že nebudou osobní údaje bez souhlasu uživatele poskytnuty třetím stranám, s výjimkou situací, kdy je to vyžadováno zákonem nebo při ochraně práv provozovatele.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky užívání mohou být kdykoliv změněny nebo doplněny, a to bez předchozího upozornění uživatelům. Doporučuje se, aby uživatelé pravidelně kontrolovali Podmínky, aby byli informováni o jakýchkoliv změnách. Pokud budete pokračovat v užívání webu pizzeriasansevero.cz po provedení změn v Podmínkách, je to považováno za váš souhlas s těmito změnami.

V případě, že máte jakýkoliv dotaz ohledně Podmínek užívání, můžete kontaktovat provozovatele webu na e-mailové adrese [email protected].

Kontaktní informace provozovatele:
Jakub Šimánek
Klatovská 200
301 00 Plzeň
Česká republika

  • 0 Komentáře
Napsat komentář